És important consultar primer de tot la pestanya MOIXOS on surten les imatges i la informació de cadascun dels moixos allotjats al CEPAD amb el seu número de referència propi. Per reservar-lo o venir a veure’l s’ha de posar en contacte amb nosaltres al telèfon 871719772 per saber si aquell animal està disponible.  Si l’animal està marcat com a  “RESERVAT” significa que ja hi ha una o vàries persones que ja han manifestat el seu interès en adoptar-lo , però hem de mantenir la fotografia a la web per si el propietari el reclamàs durant el termini legal. A l’hora d’adoptar un moix, se li haurà d’implantar el microxip i emetre el passaport.  A més, l’haurem d’esterilitzar al centre. Els preus estan a la pestanya de TARIFES.

En el moment de l’adopció s’ha d’abonar la totalitat de les taxes de microxip, passaport i esterilització i li donarem cita per venir a castrar-lo. El dia de la castració l’animal ha de venir en dejú.