Taula de Preus. Animals allotjats al CEPAD

Procediment/Tractament
Tarifa cànids i felins
Tarifa equins
Microxip identificatiu** 21 € 55 €
Alta COVIB (Col·legi Veterinaris) 12 € 30 €
Canvi/Modificació Propietari 12 € 14€
Passaport/Cartilla** 12 € 19 €
Vacuna Ràbia** 15 €
Vacuna Tretravalent, Moixos RCP+Leucèmia 20 €
Renúncia Animal 250 € 400 €
Castració Moix (orquidectomia+antibiòtic+antinflamatori) 70 €
Esterilització Moixa (ovariohisterectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 85 €
Castració Equí (orquidectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 250 €
Castració Ca (orquidectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 100 € (fins a 10kg)

105€ (de 10,1 a 20kg)

125€ (a partir de 20,1kg)

Esterilització Cussa (ovariohisterectomia+antibiòtic+antiïnflamatori) 125 € (fins a 10kg)

135€ (de 10,1 a 20kg)

170€ (a partir de 20,1kg)

Tractament d’entrada (Vacuna DHPPi+Leptospira+Desparasitació interna i externa) 14 €
Test Leishmania+Erlichia+Anaplasma 30 €
Test Parvovirus/coronavirus 20 €
Test FelV/FiV 25 €
Manutenció diària 5,5€ 15€
* NO ES REALITZEN CONSULTES PARTICULARS NI TRACTAMENTS A ANIMALS QUE NO SIGUIN DEL CEPAD.
** Per a associacions de protecció animal es fan descomptes a convenir. Consultar a l’oficina.
*** Tractaments que no surtin a la taula de tarifes o es soliciti fora de la mateixa, es pressupostaran apart.
**** En cas de recuperació per part de propietaris, aquests abonaran els tractaments administrats a la sortida de l’animal.
***** Les tarifes corresponents s’abonaran en el moment de la sortida de l’animal.
****** Els adoptants NO es fan càrrec dels tractaments efectuats abans de l’adopció, exceptuant els d’esterilització i aquells que sol·licitin expressament.