En aquests moments al CEPAD només podem acceptar dos voluntaris durant el torn de matí (d’11 a 13) i dos voluntaris durant el torn  d’horabaixa (de 15 a 17h). Per venir a fer de voluntari aquestes són les instruccions:

  1. Demanar cita prèvia al 871719772.
  2. Emplenar el formulari per a nous voluntaris des d’aquest enllaç ACCÉS AL FORMULARI DE VOLUNTARIAT
  3. Cada voluntari haurà de dur la seva pròpia corretja.
  4. Signar el full de registre de voluntaris amb l’hora d’entrada i de sortida.
  5. Només els voluntaris que tenguin llicència PPP podran treure a passejar cans potencialment perillosos.

En estos momentos solo se aceptan dos voluntarios durante el turno de mañana (de 11 a 13) y dos voluntarios durante el turno de tarde  (de 15 a 17h). Para realizar actividades de voluntariado estas son las instrucciones:

  1. Pedir cita previa al 871719772.
  2. Rellenar el formulario para nuevos voluntarios desde este enlace.  ACCESO AL FORMULARIO DE VOLUNTARIADO
  3. Cada voluntario tendrá que traer su propia correa.
  4. Firmar el registro de voluntarios con la hora de entrada y salida.
  5. Solo los voluntarios que tengan licencia PPP podrán sacar a pasear perros considerados potencialmente peligrosos.