En aquests moments al CEPAD podem acceptar quatre voluntaris durant el torn de matí (d’11 a 13) i dos voluntaris durant el torn  d’horabaixa (de 15 a 17h). Per venir a fer de voluntari aquestes són les instruccions:

  1. Demanar cita prèvia al 871719772.
  2. Signar el full de registre de voluntaris amb l’hora d’entrada i de sortida.
  3. Només els voluntaris que tenguin llicència PPP podran treure a passejar cans potencialment perillosos.

En estos momentos se aceptan cuatro voluntarios durante el turno de mañana (de 11 a 13) y dos voluntarios durante el turno de tarde  (de 15 a 17h). Para realizar actividades de voluntariado estas son las instrucciones:

  1. Pedir cita previa al 871719772.
  2. Firmar el registro de voluntarios con la hora de entrada y salida.
  3. Solo los voluntarios que tengan licencia PPP podrán sacar a pasear perros considerados potencialmente peligrosos.