En cas que es vulgui renunciar un animal, haurà de demanar-nos cita prèvia al 8717197732 per dur-lo al centre SEMPRE QUE DISPOSEM D’ESPAI PER ALLOTJAR-LO.  La taxa de renúncia és de 180€ per animal (ca o moix) i el propietari haurà d’emplenar el full de renúncia i facilitar la fotocòpia del seu DNI.