En el cas de trobar un animal perdut heu d’avisar a la POLICIA LOCAL del municipi on l’heu trobat. Si és necessari ells es posaran en contacte amb els nostres tècnics per procedir a la seva recollida. Des del CEPAD-Fundació Natura Parc no podem retirar directament un animal perdut sense la sol·licitud del municipi pertinent.